سیستم های اطلاعات اعتباری بانک ملت
سیستم های اطلاعات اعتباری بانک ملت
سیستم های خرد و کلان برای بانک ملت جهت سهولت در اعتبار سنجی و وام دهی

این پروژه به زیر سیستم های مختلفی تقسیم میشود که شامل

  1. پرسشنامه
  2. موتور گزارش ساز پرسشنامه
  3. سیستم اصلاحی
  4. سیستم صورت های مالی
  5. سامانه هایی در قالب وبسرویس
  6. و ...

انجام شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Stored Procedure
WebApi
Pl-Sql
Oracle
Linq
ADO
Jquery
CSS3
HTML5
Windows Forms
EntityFramework
T-Sql
MS Sql Server
MVC
WebForm
ASP
C#