نرم افزار Gym Manager
نرم افزار Gym Manager
نرم افزار کامل مدیریت باشگاه

نرم افزار مدیریت باشگاه

این نرم افزار برای مدیریت باشگاه پروزش اندام طراحی شده و شامل اماکاناتی همچون

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
ADO
Windows Forms
T-Sql
MS Sql Server
C#