لبخند خدا
لبخند خدا
لبخند خدا درگاه ارتباط مستقیم خیر و نیازمندان را میسر میسازد

نرم افزار لبخند خدا یک نرم افزار مبتنی بر موقعیت مکانی و بر پایه موبایل است که درگاه ارتباط مستقیم خیر  و نیازمندان را میسر میسازد , این نرم افزار مورد استفاده بسیاری از خیریه ها و مساجد میباشد و در پلتفرم های ذیل عرضه شده .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Highcharts
Net Core
PWA
SignalR
Stored Procedure
WebApi
Java Script
Android
Java
Linq
ADO
Jquery
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
MVC
ASP
C#