داشبورد گزارشگیری آموزشیار دانشگاه آزاد
داشبورد گزارشگیری آموزشیار دانشگاه آزاد
داشبورد گزارشگیری مربوط به تمامی تراکنش های داده ای و مالی دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه آموزشیار از سال 1399 به عنوان سامانه یکپارچه دانشگاهی برای تمامی واحد های آموزشی دانشگاه آزاد رونمایی شده و مورد استفاده قرار گرفته .

 

کلیه تراکنش های دانشگاهی اعم از

درون پرتال گزارش گیری (BI) که توسط متخصصان شرکت ایده پردازان پویا ویژن طراحی شده قابل مشاهده فیلترینگ و گزارشگیری است , این پرتال در سطح مدیریت دانشگاه و مدیریت واحد های آموزشی با امکان کنترل و مدیریت سطح دسترسی در سطح صفحات و نمودارها ها استان های گزارشات طراحی و پیاده سازی شده است .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Highcharts
Net Core
Stored Procedure
WebApi
Java Script
ADO
Jquery
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
MVC
ASP
C#