نرم افزار مدرسه هوشمند
نرم افزار مدرسه هوشمند
این نرم افزار برای هوشمند سازی اسمتحانات و حضور غیاب دانش آموزان نوشته شده

نسخه اندروید و IOS نرم افزار هوشمند به سفارش آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر نوشته شده است که این نرم افزار در 3 نسخه والدین و دانش اموزش و معلم تهیه شده .

نرم افزار مدرسه هوشمند برای حضور غیاب , امتحانات , گزارش وضعیت دانش آموز به ولدین و نمدارهای وضعیت مختلف دانش آموز را نمایش میدهد .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
WebApi
Objective-C
Interface Builder
Android
Java
MS Sql Server
C#