نسخه وب و PWA سبزباش
نسخه وب و PWA سبزباش
جمع آوری پسماند و زباله از درب منازل و ساختمان ها

نسخه وب و PWA سبزباش سمت کاربر راننده و غرفه برای جمع آوری پسماند

امکانات :

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
PWA
SignalR
WebApi
Jquery
CSS3
HTML5
EntityFramework
MS Sql Server
MVC
ASP
C#