نرم افزار سبزباش
نرم افزار سبزباش
نرم افزاری برای جمع آوری پسماند

این نرم افزار برای جمع اوری پسماند از خانه ها به سفارش مرکز رشد شهرداری طراحی و پیاده سازی شده

شیوه کار نرم افزار به این صورت میباشد :

  1. کاربر نرم افزار را باز کرده و درخواست جمع آوری را ارسال میکند
  2. نزدیکترین ماشین ها درخواست را مشاهده و در صورت تمایل قبول میکنند
  3. کاربر از وضعیت درخواست خود با خبر میشود
  4. ماشین جمع آوری به محل رسیده و پسماند مورد نظر را تایید یا ویرایش میکند
  5. در نهایت درخواست به اتمام رسید و یا پول اینترنتی یا پول نقدی دریافت میشو

 

مهمترین قسمت نرم افزار پرداخت و تراکنش های بانکی است که با توکن مطمئن و یکبار مصرف احراز هویت شده و از سوء استفاده جلوگیری میکند

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
SignalR
Kotlin
WebApi
Android
Java