طراحی سایت ابسکا
طراحی سایت ابسکا
طراحی سایت ابسکا برای معرفی و دانلود نرم افزارها

این سایت جهت معرفی استارت اپ و نرم افزار ابسکا تهیه و توسعه داده شده است .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Java Script
Jquery
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
MVC
ASP
C#