نرم افزار موبایل شاپ
نرم افزار موبایل شاپ
نرم افزار اندروید و IOS شاپ

این نرم افزار جهت خرید و پرداخت های انترنتی کاربران تهیه و توسعه داده شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Kotlin
Objective-C
Interface Builder
Swift
Android
Java