نرم افزار جوان مد
نرم افزار جوان مد
نرم افزار موبایل جوان مد فروشگاه اینترنتی

نرم افزار موبایل جوان مد که توسط فرهاد قفاری سفارش داده شده است.

این نرم افزار فروشگاه اینترنتی بوده و به سیستم های پرداخت متصل است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
SignalR
WebApi
Java Script
React Native