نرم افزار CRM
نرم افزار CRM
سامانه اینترنتی CRM

این نرم افزار تحت وب بوده و توسط تیم ایده پردازان طراحی و توسعه داده شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Java Script
Jquery
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
MVC
ASP
C#