طراحی سایت آموزش مجازی
طراحی سایت آموزش مجازی
طراحی سایت آموزش مجازی جهت دوره های غیر حضوری

طراحی سایت آموزش مجازی که توسط تیم طراحی سایت ایده پردازان طراحی شده جهت اموزش های انلاین و اموزش مجازی از طریق Captivate

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Java Script
Jquery
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
MVC
ASP
C#