طراحی سایت شرکت ویندا
طراحی سایت شرکت ویندا
سایت شرکت ویندا

وبسایت شرکت ویندا که توسط آقای مهران مظهر سفارش داده شده و برای پیاده سازی راه کارهای اینترنت اشیا میباشد .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Java Script
React JS
Jquery
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
WebForm
ASP
C#