طراحی سایت سبز باش
طراحی سایت سبز باش
پروژه سبز باش به سفارش مرکز رشد شهرداری طراحی و توسعه داده شده است

پروژه سبز باش توسط آقای دکتر خاوندکار جهت جمع آوری زباله های بازیافتی ایده پردازی و توسط مرکز رشد شهرداری سفارش داده شده و توسط شرکت فنی مهندسی ایده پردازان پویا ویژن طراحی و توسعه داده شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
WebApi
Java Script
CSS3
HTML5
EntityFramework
T-Sql
MS Sql Server
MVC
ASP
C#