نرم افزار رستوران جهان
نرم افزار رستوران جهان
نرم افزار سفارش انلاین غذا

این نرم افزار برای رستوران جهان که در جنوب کشور واقع شده است نوشته شده .

کار نرم افزار سفارش آنلاین غذا و پرداخت آنلاین میباشد .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
WebApi
Android
Java