طراحی سایت کارخانه پدرام ابتکار
طراحی سایت کارخانه پدرام ابتکار
سایت پدرام ابتکا برای کارخانه پدرام ابتکار طراحی و توسعه داده شده است

این وبسایت جهت نمایش و معرفی محصولات کارخانه پدرام ابتکار طارحی و توسعه داده شده است , محصولاتی همچون پمپ های صنعتی

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Java Script
ADO
React JS
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
MVC
ASP
C#