طراحی سایت شرکت نیل نت
طراحی سایت شرکت نیل نت
طراحی سایت شرکت نیل نت به سفارش آقای محمد قربانی

این سایت جهت ارائه خدمات در بستر اینترنت در رابطه با شبکه و شبکه های کامپیوتری به سفارش شرکت نیل نت طراحی شده و توسعه داده شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Java Script
React JS
Jquery
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
MVC
C#