طراحی سایت مزون پریا
طراحی سایت مزون پریا
سایت مزون پریا به سفارش آقای فتحی طراحی و کدنویسی شده است

این مزون کار مجالش عروسی و طراحی لباس انجام میدهد , وبسایت رو به رو برای خدمات اینترنتی این مزون توسط آقای فتحی طراحی و کدنویسی شده است

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Java Script
ADO
Jquery
CSS3
HTML5
T-Sql
WebForm
ASP
C#