طراحی سایت بوفالو
طراحی سایت بوفالو
سایت مربوط به پوشاک ورزشی بوفالو

سایت شرکت تولیدی پوشاک ورزشی بوفالو که به سفارش آقای صدیق طراحی و توسعه داده شده .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
React JS
Jquery
CSS3
HTML5
T-Sql
MS Sql Server
MVC
C#