نرم افزار Aping
نرم افزار Aping
نرم افزار رسد و مدیریت شبکه

این نرم افزار وظیفه دارد سرور های مختلف را چک نماید و در صورت وجود مشکل و قطعی اتصال به اپراتور سیستم خبر دهد .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
WPF
EntityFramework
T-Sql
MS Sql Server
C#