نرم افزار افلاین سرشماری شهاب
نرم افزار افلاین سرشماری شهاب
نرم افزاری برای سرشماری افراد ساکن در روستا , شهرستان و کلان شهر ها

این نرم افزار به سفارش وزارت بهداشت نوشته شده است , نرم افزار آفلاین برای سرشماری و گرداوری داده ها

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
EntityFramework
T-Sql
MS Sql Server
C#