نرم افزار تحت ویندوز مدرسه هوشمند
نرم افزار تحت ویندوز مدرسه هوشمند
نرم افزار مدیریتی مدرسه هوشمند برای هوشمند سازی مدارس

اسن نرم افزار به سفارش آموزش  و پرورش شهرستا اسلامشهر برای هوشمندسازی مدارس طراحی و تولید شده است , این نرم افزار نسخه مدیریتی نرم افزارهای اندروید و IOS پروژه مدرسه هوشمند میباشد .

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
WebApi
Windows Forms
T-Sql
MS Sql Server
C#