داشبور گزارشگیری املاک کشور
داشبور گزارشگیری املاک کشور
داشبور انلاین و تحت وب مشاهده املاک کشور

این داشبور برای مدیریت املاک مالکان و مشاهده املاک خالی کشور مورد استفاده قرار میگیرد

تکنولوژی های استفاده شده در پروژه
Linq
EntityFramework
T-Sql
MS Sql Server
MVC
ASP
C#