داشبورد گزارشگیری آموزشیار دانشگاه آزاد
داشبورد گزارشگیری آموزشیار دانشگاه آزاد
داشبورد گزارشگیری مربوط به تمامی تراکنش های داده ای و مالی دانشگاه آزاد اسلامی
داشبورد گزارشگیری آموزشیار دانشگاه آزاد
پرتال سازمانی آموزشیار دانشگاه آزاد
پرتال سازمانی آموزشیار دانشگاه آزاد
برنامه نویسی و طراحی پرتال سازمانی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی در سیستم آموزشی آموزشیار
پرتال سازمانی آموزشیار دانشگاه آزاد
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه مجازی
مجموعه دستگاه برای آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه مجازی
داشبور گزارشگیری املاک کشور
داشبور گزارشگیری املاک کشور
داشبور انلاین و تحت وب مشاهده املاک کشور
داشبور گزارشگیری املاک کشور
سیستم گزارش گیری وزارت نفت
سیستم گزارش گیری وزارت نفت
سیستم گزارش گیری وزارت نفت برای گزارشگیری از مشتریان
سیستم گزارش گیری وزارت نفت
موتور گزارشگیری بانک ملت
موتور گزارشگیری بانک ملت
سیستم ساخت گزارش برای تدبیگران بهساز ملت
موتور گزارشگیری بانک ملت
سیستم های گزارشگیری ناد
سیستم های گزارشگیری ناد
سیستم گزارشگیری ناد برای ساخت و گزارش گیری داشنگاه ها
سیستم های گزارشگیری ناد
پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان
پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان
سیستم بزرگ پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان
پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان
سیستم های وزارت بهداشت
سیستم های وزارت بهداشت
نرم افزارهای تحت وب وزارت بهداشت
سیستم های وزارت بهداشت
پرتال پژوهش دانشگاه شریف
پرتال پژوهش دانشگاه شریف
پرتال مدیریت و ارزیابی استاتید دانشگاه شریف
پرتال پژوهش دانشگاه شریف
سیستم های اطلاعات اعتباری بانک ملت
سیستم های اطلاعات اعتباری بانک ملت
سیستم های خرد و کلان برای بانک ملت جهت سهولت در اعتبار سنجی و وام دهی
سیستم های اطلاعات اعتباری بانک ملت

1