معرفی تکنولوژی فلاتر (Flutter)

نوشته شده در تاریخ 1399/2/12 و ساعت 19:59
معرفی تکنولوژی فلاتر (Flutter) فلاتر تکنولوژی جدیدی که توسط گوگل معرفی شده و جزو تکنولوژی های کراس پلتفرم (چند سکویی) میباشد.
ادامه مطلب ...

1